Tourist traps ahoy!

4/29/06
Photo of Tourist traps ahoy!